Artiklar
Pictures from Vetlig CCL operation
Bilder från Vetlig metoden på främre korsbands ruptur.

 
Intra-articular replacement of a ruptured cranial cruciate ligament in dogs
using a synthetic graft


Total arthroscopic reconstruction of cranial cruciate ligament rupture in dogs.
Nya bilder på korsbandoperation med implantat.

A short live inside veiw from the CCL reconstruktion
Se film på korsbandoperation med implantat


Vi har nu gått över till att använda 'Vetlig' produkter för våra korsbandsoperationer se www.vetlig.com
för mer information

 

Tillbaka