Pictures from Vetlig CCL operation
Bilder från Vetlig metoden på främre korsbands ruptur.
 
Click on the photo for enlargement 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      

      
Klicka på bilden för större format


Vi har nu gått över till att använda 'Vetlig' produkter för våra korsbandsoperationer
se www.vetlig.com för mer information

 A short live inside veiw from the ccl reconstruktion>>              

 
Back                      Up