Korsband

Bakre korsbandsruptur 
Hundar kan skada både det främre och bakre korsbandet . Det vanligaste är det främre korsbandet men även bakre kan skadas och behövas ersättas .Både de bakre och främre  opererar vi med minimal invasiv teknik dvs artroskopi och syntetiskt inplantat . Denna teknik är samma som man använder på människa och finns väl dokumenterad .Det syntetiska inplanatet som fästs i samma position som det naturliga är av samma material som ex höftproteser men trådar som lagts till ett band . Det har bra hållfasthet och håller hundens liv .
Vi ser lite komplikationer med inplantatet i form av infektion , inflammation eller att inplanatet går av . Vår erfarenhet efter att utfört flera bakre är att detta är tillförlitligt på hund. 

Artikel om Bakre korsband på en hund utförd av den franske Veterinären Francois Fauqeux

KORSBANDSREKONSTRUKTIONER
B.l.a Totalatroskopiskt, läs mer på www.vetlig.com

 

Läs mer: Intra-articular replacement of a ruptured cranial cruciate ligament in dogs using a synthetic graft

 

Korsbands operation med intra-artikulär stabilisering.

Vi utför intra-artikulär korsbandsrekonstruktion med artroskopi eller öppen kirurgi.
Metoden är samma som används på människor men vi använder ett syntetiskt korsbands inplantat.

 

På människor har denna metod utförts i mer än 40 år och det finns bra dokumentation på metoden.

 

Även på hundar finns det vetenskaplig evidens att metoden fungerar.

 

Vi utför ca 100–120 korsbandsoperationer varje år och bedömer att ca 80-85 % av hundarna återfår normal funktion. Metoden gör att hunden bibehåller normala vinklar och belastningen i leden blir densamma som hunden föddes med.

 

Operationen utförs med artroskopi på hundar över 5 kg och det betyder att vi gör 4 mindre hål i huden. Kamera och operationsinstrument kan sedan föras in i hålen. Det skadade korsbandet tas bort och det nya syntetiska sätts in på samma plats som det naturliga. 2 tunnlar borras i benen så att inplantatet kan träs igenom för att sedan fästas med interferens skruvar. Implantatet spänns i en naturlig vinkel och spänningen kontrolleras innan sista skruven fixerar inplantat fibern.

 

Det är få komplikationer med operationsmetoden ca 3 % och det vanligaste är infektion orsakad av att hunden slickat på såret. Vi ser nästan inga problem med implantaten och skruvarna.

 

Meniskskador i samband med korsbandsskador är relativt vanliga, upp mot 40 %, de kan ge låsningari leden samt att hunden känner obehag av att belasta leden
Metoden är bra för hunden då det är en titthålsoperation och läkningen går snabbare.