Rehabilitering

Rehabilitering för en hund som genomgått total artroskopiskt korsbandsrekonstruktion enligt vetlig.com riktar sig till att återfå tidigare funktion.

 

Själva implantatet är ifrån början stabilt, det är omkringliggande strukturer samt själva rörelsemönstret som successivt behöver tillvänjas för att nå ett optimalt resultat på sikt. I början ses en avlastning av det opererade benet som en kompensatorisk åtgärd av belastningsbegränsningen.

 

Denna avlastning är normal och en naturlig reaktion som svar på smärta eller obehag. För att uppnå bästa möjliga effekt av operationen är det viktigt att din hund aktiveras i rätt takt. Såväl alltför snabb och intensiv som överdrivet försiktig reaktivering påverkar återhämtningen negativt.

 

Rehabriktlinjerna syftar således på att successivt involvera benet mest möjligt i den vardagliga funktionen. Detta bidrager till att hunden över tid återfår stabilitet och muskelmassa vilket också är med till att förebygga skador i framtiden.

 

Hunden förflyttar sig hellre snabbt fram på tre ben än att anpassa tempot så att det opererade benet används optimalt. Huvuduppgiften för hundägare och rehabiliteringspersonal är således att säkerställa att bästa möjliga individuella funktion återfås.

 

REHABRIKTLINJER

1. Utöver de träningsinstruktioner du fått så skall motionen minimeras.

2. Om din hund måste gå på hala golv eller upp/ ner i korta trappor så använd ett avlastningsbälte. Långa trappor skall undvikas de första 8 veckorna.

3. Hunden skall hållas kopplad under träningen.

4. Var noga med att följa instruktionerna om vid vilken tid efter operationen en viss övning kan påbörjas och att rätt antal repetaitioner utförs.

5. Övningarna skall utföras långsamt. Detta ger bättre träningseffekt för muskulaturen och leder till snabbare rehabilitering. Gradvis kan takten på övningarna höjas.

6. Får din hund betydande bakslag med ömhet eller hälta v.v kontakta oss för rådgivning.