ULTRALJUD

Ultraljudsundersökning

Vi utför ultraljudsundersökning med vår supermaskin GE E9. Vi använder den i första hand för muskulo/skeletala utredningar, där vi letar eftre skador på senor, muskler, ligament mm