HD/ED

  • HD/ED röntgen
  • SKKS Patellastatus intyg


SKK´s avgifter avgifter 2019
Röntgenavläsning

  • HD, ED, Knäleder (1 led)    310 kronor
  • HD, ED, Knäleder (2 leder) 440 kronor
  • HD, ED, Knäleder (3 leder) 550 kronor