Klinikchef

Krister Julinder har i mer än tio år varit klinikchef på Valla djurklinik i Linköping, en klinik som han också startade 1986.


Sommaren 2004 togs beslut att öppna en ny och mer ortopedinriktad klinik. Tillfället kom i slutet av sommaren 2004 då en förfrågan kom från annan veterinär att överta redan befintlig klinik i Söderköping. 

Kliniken döptes om till Söderköpings djurklinik/artrokliniken för att poängtera inriktningen. Alltsedan dess har allt rullat på i en snabb utvecklingstakt.


Ledande företag, främst Smith-Nephew/Arthrex  från USA har från början stöttat den nya kliniken med avancerad artroskopiutrustning under uppbyggnadsskedet.


Krister Julinder har specialiserat sig på artroskopi och svårare ledoperationer alltsedan början av -90-talet då han genomgick utbildning i artroskopi för nordiska läkare på Ortopedkliniken universitetsjukhuset i Linköping 1992 och 1995.


Dessa kurser har följts upp genom åren med ett antal kurser i ’Advanced arthroscopy’ i Courmeyer i Italien för ortopedläkare under prof. Einar Eriksson Stockholm. I allmän ortopedi har ett antal kurser genomgåtts i bl.a Davos och Salzburg.


Numera följer han mest avancerade kurser i artroskopi anordnade av ISAKOS som främst är avsedda för humanspecialister. Likheterna är dock så stora att det inte är några som helst problem att överföra till djuren. Några avancerade kurser för veterinärer finns ännu inte tillgängliga.

Krister Julinder

Klinikchef

 

Medlem i : ISAKOS (International Society of Artroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine)
ESSKA ( European Society of Sports and Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy ), ESVOT.

Mr Julinder

Polishund på Gotland

 

Mr Julinder, döpt efter Krister.